HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Kuntokeskus Bööna / innowellness Oy

2. Rekisterin nimi

Kuntokeskus Böönan asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Kuntokeskus Böönan asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, sotu, sekä tietoa asiakkuudesta.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Kuntokeskus Kuntokeskus Böönan asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Kuntokeskus Böönan käyttöön.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

 

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kuntokeskus Böönaan.

 

9. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei voi käyttää kuin Kuntokeskus Böönan henkilökunta. Kuntokeskus Böönan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.