Asiakassopimusehdot


 

ASIAKASSOPIMUS

Tällä sopimuksella Kuntokeskus Bööna ja asiakas solmivat sopimuksen liikuntakeskuksen palvelujen käytön yleisistä ehdoista. Tämä sopimus ei ole liikuntatuotteen ostosopimus eikä sido sellaisen tekemiseen. Mahdollinen liikuntatuotteen osto tehdään aina erikseen. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Kuntokeskus Böönan yleiset asiakasehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä liikuntapalveluja hankkiessaan ja käyttäessään. Kuntokeskus Bööna ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja.

 

LIIKUNTAPALVELUT

Kuntokeskus Bööna  tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluita, joiden määrä, sisältö ja hinnat kuvataan Kuntokeskus Böönan internetsivuilla ja/tai asiakkaalle esitettävässä markkinointimateriaalissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden palveluiden määrä ja sisältö on jatkuvan kehityksen ja muutoksen alainen ja että Kuntokeskus Bööna ei ole velvollinen tiedottamaan näistä muutoksista asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tarjottava palvelu voi näin osittain poiketa etukäteen markkinointimateriaalissa ilmoitetusta. Kuntokeskus Bööna tiedottaa liikuntapalveluiden muutoksista internet sivuillaan, jossa on tarjolla ajan tasainen tieto liikuntapalveluista.

Kuntokeskus Böönalla on myös oikeus muuttaa liikuntakeskuksen aukioloaikoja joko tilapäisesti tai pysyvästi. Kuntokeskus Böönalla on oikeus tilapäisiin palvelun katkoksiin liikuntakeskuksen parannus- tai huoltotöiden takia. Muutokset liikuntapalveluissa, aukioloajoissa tai palvelukatkokset eivät ole peruste hinnan alennukselle tai liikuntamaksujen palautukselle.

 

ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Asiakassopimus astuu voimaan välittömästi, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Allekirjoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakassopimuksen voimassaolo ei edellytä voimassaolevaa liikuntatuotteen ostoa. Milloin asiakkaalla ei ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimassa olevaa liikuntatuotetta ostettuna, tämä sopimus ei käytännössä häneen vaikuta asiakkaan internet käyttäjätunnusta lukuun ottamatta, mutta on edelleen voimassa. Mikäli asiakas ostaa tällaisen jakson jälkeen uuden liikuntatuotteen, hänen ei tarvitse allekirjoittaa asiakassopimusta uudelleen, vaan kerran solmittu sopimus jatkaa voimassa oloaan. Mikäli asiakas haluaa päättää asiakassopimuksen kokonaan, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti sähköpostilla (boonagym@gmail.com).

Kuntokeskus Böönalla on oikeus purkaa asiakassopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä asiakas menettää välittömästi oikeutensa liikuntakeskuksen käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Kuntokeskus Böönai ei palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja liikuntamaksuja.

Tarjouskorttien irtisanomisehdot on määritelty aina verkkokaupassa. Tarjoushintaisen asiakkuuden voi purkaa aikaisintaan ensimmäisen normaalihintaisen kuukauden jälkeen niin, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Esimerkki: Asiakas on saanut sopimuksen alkuun tarjousjakson, joka päättyy esimerkiksi helmikuussa. Ensimmäinen normaalihintainen kuukausi on siis maaliskuu. Sopimuksen voi irtisanoa maaliskuussa, jolloin sopimus päättyy huhtikuun loppuun. Sopimuksesta tulee näin ollen maksettavaksi 2 täyttä kalenterikuukautta. Kun tämä ehto on täytetty sopimuksen voi päättää aina seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

LIIKUNTATUOTTEEN OSTO JA IRTISANOMINEN

Asiakas voi ostaa itselleen liikuntatuotteen Kuntokeskus Böönan asiakaspalvelusta tai verkkokaupasta, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut asiakassopimuksen. Liikuntatuotteen osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden keston ja maksuehtojen suhteen. Liikuntatuotteen osto katsotaan sitovaksi, silloin kun asiakas on siitä suorittanut ensimmäisen maksuerän.

Liikuntatuote on voimassa toistaiseksi. Määräaikaiset tai muutoin määritellyt tuotteet ovat voimassa tuotetta vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti.

Mikäli 12kk määräaikainen sopimus irtisanotaan ennen kun 12kk maksettua kuukautta on tullut täyteen verrataan sopimusta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaan ja näiden välinen erotus tulee maksettavaksi kaikilta käytetyiltä kuukausilta ja irtisanoniskuukaudelta. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan 50€:n suuruinen käsittelymaksu.

 

ASIAKKUUDEN TAUOTTAMINEN

Jäsenyyden voi laittaa vuoden aikana kerran tauolle 1-2 kuukaudeksi. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään edeltävän kuukauden 14 päivään ennen tauon alkua. Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa eikä sopimus voi päättyä taukoon. Sopimusta ei voi tauottaa jälkikäteen.

 

SAIRAUSLOMAT

Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan pitkäaikaisen (vähintään kuukauden pituisen) harjoittelukyvyttömyyden, raskauden tai armeijan johdosta.

Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Keskeytystapauksissa sen syystä on pyydettäessä esitettävä kirjallinen todiste, kuten esimerkiksi sairauslomatodistus.

 

LIIKUNTATUOTTEEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Liikuntatuote on irtisanottava kirjallisesti sähköpostilla tai henkilökohtaisesti viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin asiakkuus päättyy seuraavan kuukauden loppuun.

Määräaikainen asiakkuus on voimassa vähintään määräajan ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana asiakkuutena toistaiseksi voimassa olevan tuotteen irtisanomisehdoin.

Mikäli määräaikainen asiakkuus halutaan päättää määräajan loppuun se on irtisanottava viimeistään päättymistä edeltävän kuukauden lopussa.

Tarjouskorttien irtisanomisehdot on määritelty aina verkkokaupassa. Tarjoushintaisen asiakkuuden voi purkaa aikaisintaan ensimmäisen normaalihintaisen kuukauden jälkeen niin, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Esimerkki: Asiakas on saanut sopimuksen alkuun tarjousjakson, joka päättyy esimerkiksi helmikuussa. Ensimmäinen normaalihintainen kuukausi on siis maaliskuu. Sopimuksen voi irtisanoa maaliskuussa, jolloin sopimus päättyy huhtikuun loppuun. Sopimuksesta tulee näin ollen maksettavaksi 2 täyttä kalenterikuukautta. Kun tämä ehto on täytetty sopimuksen voi päättää aina seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

 

NOUDATETTAVAT HINNAT JA MAKSU

Kuntokeskus Böönan liikuntatuotteiden hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Kuntokeskus Böönalla on oikeus muuttaa hinnastoaan milloin vain, mutta Kuntokeskus Böönan on tiedotettava asiakkaitaan sähköpostitse ja internetsivuillaan mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kahta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Hinnasto on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja asiakaspalvelussa.

Mahdolliset tarjoushintaiset asiakkuudet ovat voimassa tarjoushinnalla sovitun sopimuskauden, jonka jälkeen hinta päivittyy vastaamaan voimassa oleva hinnaston mukaista toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden hintaa.

Toistaiseksi voimassa olevat liikuntatuotteet laskutetaan 4 viikon välein.  Pääasialliset maksutavat ovat verkkolasku, sähköpostilasku tai postitse toimitettava paperilasku, josta laskutusyhtiö perii laskutuslisän. Kuntokeskus Bööna toimittaa verkkolaskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet verkkolaskutuspalvelun pankissaan. Muille asiakkaille Kuntokeskus Bööna lähettää laskun sähköpostilla. Asiakas on itse vastuussa siitä, että on toimittanut oikean sähköpostiosoitteen. Bööna ei vastaa siitä jos lasku on mennyt sähköpostin roskapostiin. Suosittelemme lämpimästi aktivoimaan e-laskun omasta verkkopankista.

Sähköpostilaskun laskutuslisä on 2€
E-lasku on maksuton
Kirjelaskun laskutuslisä on 5€

Mikäli asiakas on ilmoittanut haluavansa laskun verkkolaskuna, mutta Kuntokeskus Bööna ei ole voinut asiakkaalle verkkolaskua toimittaa puuttuvien tietojen tai verkkolaskutuksen aktivoinnin puutteen tai muun asiakkaasta riippuvan seikan johdosta, lähettää Kuntokeskus Bööna tällöin laskun postitse ja lisää siihen hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Liikuntatuotteet on mahdollista maksaa kokonaan tai osittain etukäteen sähköisillä liikuntaeduilla tai verkkopankin kautta. Ohjeet maksamiseen löytyvät Böönan nettisivujen etusivulta.  Etukäteen maksettuja liikuntamaksuja ei palauteta.

 

ENSIMMÄINEN MAKSU

Asiakkaan ostaessaan toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä hinnaston mukainen aloitusmaksu, kuluvan kuun liikuntamaksu sekä ensimmäisen seuraavan täyden kuukauden liikuntamaksu. Kuluvan kuukauden liikuntamaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Kuluvan kuun liikuntamaksu = kuun jäljellä olevien päivien lukumäärä/31 * sopimuksen mukainen kuukausimaksu

 

INTERNETJÄRJESTELMÄ

Jokaiselle asiakkaalle luodaan henkilökohtaiset tunnukset Kuntokeskus Böönan internetjärjestelmään.

Internetjärjestelmää käytetään Kuntokeskus Böönan palveluista tiedottamiseen ja niiden varaamiseen. Järjestelmässä säilytetään myös asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja. Asiakkaan tulee syöttää omatoimisesti tarvittavat henkilö- ja yhteystietonsa internetjärjestelmään. Asiakkaan tulee lisäksi pitää omatoimisesti huolta, että tiedot ovat ajan tasaisia ja syöttää omatoimisesti mahdolliset muutokset järjestelmään. Asiakkaiden internettunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Asiakas säilyttää internettunnuksia ja salasanoja huolellisesti.

 

AVAINTUNNUS JA SALILLE KULKU

Jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön henkilökohtainen kulkuavain ja / tai PIN-koodi, jolla asiakas pääsee liikuntakeskuksen tiloihin ja jonka avulla hän ilmoittautuu keskukseen saapuessaan. Kulkuavain on pidettävä aina mukana liikuntakeskukseen tultaessa.

Kulkuavain on henkilökohtainen ja asiakas ei saa luovuttaa avaintaan kenenkään toisen käyttöön edes tilapäisesti. Kulkuavain on esitettävä henkilökunnalle vaadittaessa ja asiakkaan on lisäksi pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Asiakkaan on huolehdittava kulkuavaimensa säilytyksestä huolellisesti ja tämä vastaa siitä, että kukaan muu ei hänen avaintaan ei pääse käyttämään. Mikäli asiakkaan avain katoaa, on tämä velvollinen ilmoittamaan siitä Kuntokeskus Böönalle välittömästi. Tällöin asiakkaan avaimelta poistetaan kulkuoikeus ja asiakas voi joko etsiä avaimensa tai ostaa uuden avaimen toiveidensa mukaan.

Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa siitä, ettei päästä liikuntakeskuksen tiloihin ketään sellaista henkilöä, jolla ei ole liikuntaoikeutta keskukseen. Asiakas ei voi tuoda ketään tutustumiskäynnille kiinteistöön tai kuntosaliin ilman, että siitä on sovittu kuntosalin tai kiinteistön edustajan kanssa.

Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Kuntokeskus Böönalla oikeus periä tästä asiakkaalta 200€:n suuruinen rangaistusmaksu ja lisäksi Kuntokeskus Böönalla on oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi. Kaikista luvattomista käynneistä tehdään välittömästi rikosilmoitus.

 

LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖ

Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva liikuntatuote, on oikeus käyttää liikuntakeskusta sen aukioloaikoina. Liikuntakeskuksen aukioloajat ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla.

Asiakkaalla on velvollisuus poistua Böönan tiloista Kuntokeskus Böönan ilmoittamaan sulkeutumisaikaan mennessä. Mikäli asiakas ei poistu tiloista sulkeutumisaikaan mennessä hän saattaa laukaista varashälytyksen, joka kutsuu paikalle vartijan. Kuntokeskus Böönalla on oikeus laskuttaa kaikki hälytyksen aiheuttaman kulut hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

ASIAKKAIDEN KUVAUS

Kuntokeskus Böönalla on oikeus ottaa asiakkaistaan kuva asiakasrekisteriinsä.

KAMERAVALVONTA

Kuntokeskus Böönan tiloissa on tallentava kameravalvonta, jolla käytetään kulunvalvonnassa ja turvallisuuden ja omaisuuden suojaamisessa, sekä rikosten ennalta ehkäisemisessä, sekä mahdollisten rikosten selvittämisessä.

Videotallenteita käsittelevät ne kuntokeskuksen ja kiinteistön henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Videotallenteita ei luovuta kolmansille osapuolille.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN

Asiakas harjoittelee Kuntokeskus Böönassa aina omalla riskillään ja vastaa siitä, että on riittävän terve osallistumaan Kuntokeskus Böönan järjestämiin liikuntapalveluihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Kuntokeskus Bööna ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista.

ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

Mikäli asiakas rikkoo Kuntokeskus Böönan omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Kuntokeskus Böönalle.

 

LIIKUNTAKESKUKSEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HENKILÖKUNNAN OHJEET

Asiakkaan on noudatettava aina liikuntakeskuksessa asioidessaan keskuksen yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas liikuntakeskuksen tiloista, mikäli tämä ei noudata järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki keskuksessa työskentelevät henkilöt.

 

MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN

Kuntokeskus Bööna pitää oikeuden tehdä muutoksia asiakassopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava yhtiön internetsivuilla ja sähköpostitse niille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa, vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on tämän kahden kuukauden aikana oikeus vaatia omalta kohdaltaan tämän kahden kuukauden ylittävältä ajalta jo maksettujen liikuntatuotteiden osalta noudatettavan aiempaa muuttamatonta sopimusta.

 

SOPIMUSEN SIIRTO

Kuntokeskus Böönalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle, vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus.

 

KIISTATAPAUKSET

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Espoon käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli Kuntokeskus Böönalle koituu Kuntokeskus Böönasta riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti Kuntokeskus Böönan sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon Kuntokeskus Bööna ei kohtuullisina pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää, Kuntokeskus Bööna ei ole velvollinen esteen vaikutuksen aikana sovittuja liikuntamaksuja eikä palauttamaan jo maksettuja liikuntamaksuja esteen vaikutuksen ajalta.